Українська версія|English version
Header

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів ПрАТ «КЗТВ»

Приватне акціонерне товариство «Кременчуцький завод технічного вуглецю» (місцезнаходження: 39609, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Свіштовська, 4) повідомляє про проведення позачергових загальних зборів Товариства (далі – загальні збори), які скликаються в порядку, визначеному п. 5 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства»:
місце реєстрації акціонерів та проведення загальних зборів – Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Свіштовська, 4, актовий зал клубу ПрАТ «КЗТВ»;
дата та час проведення загальних зборів – 04 жовтня 2017 року о 10 годині 00 хвилин;
час початку та закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – з 9:15 год. до 9:45 год. 04 жовтня 2017 року;
дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 28 вересня 2017 року.
Проект порядку денного:
1) Обрання лічильної комісії, затвердження регламенту проведення загальних зборів Товариства, затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
2) Обрання Голови та секретаря загальних зборів.
3) Забезпечення захисту прав та законних інтересів Товариства, посадових осіб та акціонерів Товариства, звернення від імені зборів акціонерів Товариства до компетентних органів державної влади.
4) Про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
5) Про приватне розміщення акцій (із зазначенням переліку осіб, які є учасниками такого розміщення) та затвердження Рішення про приватне розміщення акцій.
6) Про визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо вчинення певних дій та прийняття рішень, передбачених чинним законодавством України, під час здійснення емісії акцій.
7) Про визначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються повноваження щодо вчинення певних дій та прийняття рішень, передбачених чинним законодавством України, під час здійснення емісії акцій.
З матеріалами щодо підготовки та проведення загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного акціонери можуть ознайомитися за адресою: 39609, м. Кременчук, вул. Свіштовська, 4, каб. №106 з вівторка по четвер з 10-00 до 13-00 год. за попереднім записом по тел. /05366/4-11-85 та у день проведення загальних зборів — у місці їх проведення. Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з матеріалами щодо підготовки та проведення загальних зборів – юрисконсульт ПрАТ «КЗТВ» Касьянов Сергій Миколайович.
Пропозиції до порядку денного акціонери мають право подати лише у письмовій формі у терміни та в порядку, визначеному Законом України «Про акціонерні товариства».
Для участі у зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу; представникам акціонерів – документ, що посвідчує особу та довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства.
ПрАТ «КЗТВ»