Українська версія|English version
Header

Інформація емітента

Проміжна інформація емітента цінних паперів за ІI квартал 2023 року.

Проміжна інформація емітента цінних паперів за ІI квартал 2023 року (Кваліфікований електронний підпис на документі)

Проміжна інформація емітента цінних паперів за ІI квартал 2023 року у машиночитальному форматі

Проміжна інформація емітента цінних паперів за ІI квартал 2023 року у машиночитальному форматі (Кваліфікований електронний підпис на документі)


Проміжна інформація емітента цінних паперів за І квартал 2023 року.

Проміжна інформація емітента цінних паперів за І квартал 2023 року (Кваліфікований електронний підпис на документі)

Проміжна інформація емітента цінних паперів за І квартал 2023 року у машиночитальному форматі

Проміжна інформація емітента цінних паперів за І квартал 2023 року у машиночитальному форматі (Кваліфікований електронний підпис на документі)


Річний звіт за 2022 рік

Річний звіт за 2022 рік (Кваліфікований електронний підпис на документі)

Річний звіт за 2022 рік у машиночитальному форматі

Річний звіт за 2022 рік у машиночитальному форматі (Кваліфікований електронний підпис на документі)


Проміжна інформація емітента цінних паперів за ІV квартал 2022 року.

Проміжна інформація емітента цінних паперів за ІV квартал 2022 року (Кваліфікований електронний підпис на документі)

Проміжна інформація емітента цінних паперів за ІV квартал 2022 року у машиночитальному форматі

Проміжна інформація емітента цінних паперів за ІV квартал 2022 року у машиночитальному форматі (Кваліфікований електронний підпис на документі)


Проміжна інформація емітента цінних паперів за ІII квартал 2022 року.

Проміжна інформація емітента цінних паперів за ІII квартал 2022 року (Кваліфікований електронний підпис на документі)

Проміжна інформація емітента цінних паперів за ІII квартал 2022 року у машиночитальному форматі

Проміжна інформація емітента цінних паперів за ІII квартал 2022 року у машиночитальному форматі (Кваліфікований електронний підпис на документі)


Проміжна інформація емітента цінних паперів за ІI квартал 2022 року.

Проміжна інформація емітента цінних паперів за ІI квартал 2022 року (Кваліфікований електронний підпис на документі)

Проміжна інформація емітента цінних паперів за ІI квартал 2022 року у машиночитальному форматі

Проміжна інформація емітента цінних паперів за ІI квартал 2022 року у машиночитальному форматі (Кваліфікований електронний підпис на документі)


Проміжна інформація емітента цінних паперів за І квартал 2022 року.

Проміжна інформація емітента цінних паперів за І квартал 2022 року (Кваліфікований електронний підпис на документі)

Проміжна інформація емітента цінних паперів за І квартал 2022 року у машиночитальному форматі

Проміжна інформація емітента цінних паперів за І квартал 2022 року у машиночитальному форматі (Кваліфікований електронний підпис на документі)


Річний звіт за 2021 рік

Річний звіт за 2021 рік (Кваліфікований електронний підпис на документі)

Річний звіт за 2021 рік у машиночитальному форматі

Річний звіт за 2021 рік у машиночитальному форматі (Кваліфікований електронний підпис на документі)


Повідомлення кредиторів про припинення ПрАТ «Кременчуцький завод технічного вуглецю» шляхом його перетворення в ТОВ «Кременчуцький завод технічного вуглецю»

Повідомлення кредиторів про припинення ПрАТ «Кременчуцький завод технічного вуглецю» шляхом його перетворення в ТОВ «Кременчуцький завод технічного вуглецю» (кваліфікований електронний підпис на документі)


Особлива інформація. Відомості про припинення емітента шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або банкрутства за рішенням вищого органу емітента або суду

Особлива інформація. Відомості про припинення емітента шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або банкрутства за рішенням вищого органу емітента або суду (кваліфікований електронний підпис на документі)

Особлива інформація. Відомості про припинення емітента шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або банкрутства за рішенням вищого органу емітента або суду у машиночитальному форматі

Особлива інформація. Відомості про припинення емітента шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або банкрутства за рішенням вищого органу емітента або суду у машиночитальному форматі (кваліфікований електронний підпис на документі)


Особлива інформація. Відомості про припинення емітента шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або банкрутства за рішенням вищого органу емітента або суду

Особлива інформація. Відомості про припинення емітента шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або банкрутства за рішенням вищого органу емітента або суду (кваліфікований електронний підпис на документі)

Особлива інформація. Відомості про припинення емітента шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або банкрутства за рішенням вищого органу емітента або суду (кваліфікований електронний підпис на документі)

Особлива інформація. Відомості про припинення емітента шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або банкрутства за рішенням вищого органу емітента або суду у машиночитальному форматі (кваліфікований електронний підпис на документі)

Особлива інформація. Відомості про зміну посадових осіб емітента

Особлива інформація. Відомості про зміну посадових осіб емітента (кваліфікований електронний підпис на документі)

Особлива інформація. Відомості про зміну посадових осіб емітента у машиночитальному форматі

Особлива інформація. Відомості про зміну посадових осіб емітента у машиночитальному форматі (кваліфікований електронний підпис на документі)

Особлива інформація. Відомості про зміну посадових осіб емітента

Особлива інформація. Відомості про зміну посадових осіб емітента (кваліфікований електронний підпис на документі)

Особлива інформація. Відомості про зміну посадових осіб емітента у машиночитальному форматі

Особлива інформація. Відомості про зміну посадових осіб емітента у машиночитальному форматі (кваліфікований електронний підпис на документі)

Протокол Загальних зборів акціонерів, які проведені дистанційно 05.08.2022р.

Протокол Загальних зборів акціонерів, які проведені дистанційно 05.08.2022р. (Кваліфікований електронний підпис на документі).

Протоколи лічильної комісії про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів, які проведені дистанційно 05.08.2022р.

Протоколи лічильної комісії про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів, які проведені дистанційно 05.08.2022р. (Кваліфікований електронний підпис на документі)

Особлива інформація. Відомості про зміну посадових осіб емітента

Особлива інформація. Відомості про зміну посадових осіб емітента (Кваліфікований електронний підпис на документі)

Особлива інформація. Відомості про зміну посадових осіб емітента у машиночитальному форматі

Особлива інформація. Відомості про зміну посадових осіб емітента у машиночитальному форматі (Кваліфікований електронний підпис на документі)

Особлива інформація. Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Особлива інформація. Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів (кваліфікований електронний підпис на документі)

Особлива інформація. Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів у машиночитальному форматі.

Особлива інформація. Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів у машиночитальному форматі (кваліфікований електронний підпис на документі)

Особлива інформація. Відомості про зміну посадових осіб емітента.

Особлива інформація. Відомості про зміну посадових осіб емітента (Кваліфікований електронний підпис на документі).

Особлива інформація. Відомості про зміну посадових осіб емітента у машиночитальному форматі.

Особлива інформація. Відомості про зміну посадових осіб емітента у машиночитальному форматі (Кваліфікований електронний підпис на документі).

Повідомлення про голосуючі акції до річних загальних зборів акціонерів на 05.08.2022р.

Повідомлення про голосуючі акції до річних загальних зборів акціонерів на 05.08.2022р. (Кваліфікований електронний підпис надокументі)

Бюлетені для голосування на річних загальних зборах — кандидати у члени органу акціонерного товариства

Бюлетені для голосування на річних загальних зборах — кандидати у члени органу акціонерного товариства (Кваліфікований електронний підпис на документі)

Бюлетені для голосування на річних загальних зборах — кандидати у члени органу акціонерного товариства (doc)

Бюлетені для голосування на річних загальних зборах — кандидати у члени органу акціонерного товариства (doc) (Кваліфікований електронний підпис на документі)

Повідомлення про включення додаткових питань до проекту порядку денного до річних загальних зборів

Повідомлення про включення додаткових питань до проекту порядку денного до річних загальних зборів (Кваліфікований електронний підпис на документі)

Бюлетені для голосування на річних загальних зборах — додаткові питання

Бюлетені для голосування на річних загальних зборах — додаткові питання (Кваліфікований електронний підпис на документі)

Бюлетені для голосування на річних загальних зборах — додаткові питання (doc)

Бюлетені для голосування на річних загальних зборах — додаткові питання (doc) (Кваліфікований електронний підпис на документі)


Повідомлення про проведення річних загальних зборів

Повідомлення про проведення річних загальних зборів (Кваліфікований електронний підпис на документі)

Бюлетені для голосування на річних загальних зборах

Бюлетені для голосування на річних загальних зборах (Кваліфікований електронний підпис на документі)

Бюлетені для голосування на річних загальних зборах (doc)

Бюлетені для голосування на річних загальних зборах (doc) (Кваліфікований електронний підпис на документі)


Повідомлення про несвоєчасне розкриття інформації

Повідомлення про несвоєчасне розкриття інформації (Кваліфікований електронний підпис на документі)


Проміжна інформація емітента цінних паперів за 4 квартал 2021 року

Проміжна інформація емітента цінних паперів за 4 квартал 2021 року (Кваліфікований електронний підпис на документі)

Проміжна інформація емітента цінних паперів за 4 квартал 2021 року у машиночитальному форматі

Проміжна інформація емітента цінних паперів за 4 квартал 2021 року у машиночитальному форматі (Кваліфікований електронний підпис на документі)


Особлива інформація емітента. Відомості про зміну посадових осіб емітента

Особлива інформація емітента. Відомості про зміну посадових осіб емітента (Кваліфікований електронний підпис на документі)

Особлива інформація емітента. Відомості про зміну посадових осіб емітента у машиночитальному форматі

Особлива інформація емітента. Відомості про зміну посадових осіб емітента у машиночитальному форматі (Кваліфікований електронний підпис на документі)


Спростування

Спростування


Повідомлення про голосуючі акції до позачергових загальних зборів акціонерів на 10.01.2022 р.

Повідомлення про голосуючі акції до позачергових загальних зборів акціонерів на 10.01.2022 р.


Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів


Особлива інформація емітента. Відомості про зміну посадових осіб емітента

Особлива інформація емітента. Відомості про зміну посадових осіб емітента (Кваліфікований електронний підпис на документі)

Особлива інформація емітента. Відомості про зміну посадових осіб емітента у машиночитальному форматі

Особлива інформація емітента. Відомості про зміну посадових осіб емітента у машиночитальному форматі (Кваліфікований електронний підпис на документі)


Проміжна інформація емітента цінних паперів за 3 квартал 2021 року

Проміжна інформація емітента цінних паперів за 3 квартал 2021 року (Кваліфікований електронний підпис на документі)

Проміжна інформація емітента цінних паперів за 3 квартал 2021 року у машиночитальному форматі

Проміжна інформація емітента цінних паперів за 3 квартал 2021 року у машиночитальному форматі (Кваліфікований електронний підпис на документі)


Особлива інформація емітента. Відомості про зміну посадових осіб емітента

Особлива інформація емітента. Відомості про зміну посадових осіб емітента (Кваліфікований електронний підпис на документі)

Особлива інформація емітента. Відомості про зміну посадових осіб емітента у машиночитальному форматі

Особлива інформація емітента. Відомості про зміну посадових осіб емітента у машиночитальному форматі (Кваліфікований електронний підпис на документі)


Особлива інформація емітента. Відомості про зміну посадових осіб емітента

Особлива інформація емітента. Відомості про зміну посадових осіб емітента (Кваліфікований електронний підпис на документі)

Особлива інформація емітента. Відомості про зміну посадових осіб емітента у машиночитальному форматі

Особлива інформація емітента. Відомості про зміну посадових осіб емітента у машиночитальному форматі (Кваліфікований електронний підпис на документі)


Повідомлення про голосуючі акції до позачергових загальних зборів акціонерів на 27.08.2021р.

Повідомлення про голосуючі акції до позачергових загальних зборів акціонерів на 27.08.2021р.


Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів


Особлива інформація емітента. Відомості про зміну посадових осіб емітента

Особлива інформація емітента. Відомості про зміну посадових осіб емітента (Кваліфікований електронний підпис на документі)

Особлива інформація емітента. Відомості про зміну посадових осіб емітента у машиночитальному форматі

Особлива інформація емітента. Відомості про зміну посадових осіб емітента у машиночитальному форматі (Кваліфікований електронний підпис на документі)


Річний звіт за 2020 рік

Річний звіт за 2020 рік (Кваліфікований електронний підпис на документі)

Річний звіт за 2020 рік у машиночитальному форматі

Річний звіт за 2020 рік у машиночитальному форматі (Кваліфікований електронний підпис на документі)


Особлива інформація емітента. Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

Особлива інформація емітента. Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів (Кваліфікований електронний підпис на документі)

Особлива інформація емітента. Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів у машиночитальному форматі

Особлива інформація емітента. Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів у машиночитальному форматі (Кваліфікований електронний підпис на документі)


Повідомлення про голосуючі акції до річних загальних зборів акціонерів на 27.04.2021р.

Повідомлення про голосуючі акції до річних загальних зборів акціонерів на 27.04.2021р.


Повідомлення про проведення річних загальних зборів

Повідомлення про проведення річних загальних зборів


Особлива інформація емітента. Відомості про зміну посадових осіб емітента

Особлива інформація емітента. Відомості про зміну посадових осіб емітента (Кваліфікований електронний підпис на документі)

Особлива інформація емітента. Відомості про зміну посадових осіб емітента у машиночитальному форматі

Особлива інформація емітента. Відомості про зміну посадових осіб емітента у машиночитальному форматі (Кваліфікований електронний підпис на документі)


Повідомлення про голосуючі акції до позачергових загальних зборів акціонерів на 09.02.2021р.

Повідомлення про голосуючі акції до позачергових загальних зборів акціонерів на 09.02.2021р.


Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів


Особлива інформація. Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій у машиночитальному форматі. (кваліфікований електронний підпис на документі)

Особлива інформація. Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій у машиночитальному форматі.

Особлива інформація. Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій. (кваліфікований електронний підпис на документі)

Особлива інформація. Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.


Особлива інформація. Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

Особлива інформація. Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів (кваліфікований електронний підпис на документі)

Особлива інформація. Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів у машиночитальному форматі

Особлива інформація. Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів у машиночитальному форматі (кваліфікований електронний підпис на документі)


Особлива інформація. Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Особлива інформація. Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (кваліфікований електронний підпис на документі)

Особлива інформація. Відомості про зміну складу посадових осіб емітента у машиночитальному форматі

Особлива інформація. Відомості про зміну складу посадових осіб емітента у машиночитальному форматі (кваліфікований електронний підпис на документі)


Повідомлення про голосуючі акції до річних загальних зборів акціонерів на 30 квітня 2020 року


Річний звіт за 2019 рік


Повідомлення про проведення річних загальних зборів


Повідомлення про голосуючі акції до позачергових загальних зборів акціонерів на 27 березня 2020 року


Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів

Особлива інформація. Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій


Публічна безвідклична вимога від 30.01.2020 р.

Особлива інформація. Відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, домінуючого контрольного пакета акцій

Повідомлення про набуття права власності на домінуючий контрольний пакет акцій


Повідомлення про голосуючі акції до позачергових загальних зборів акціонерів на 23 жовтня 2019 року

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів

Повідомлення про голосуючі акції до позачергових загальних зборів акціонерів на 11 вересня 2019 року


Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів

Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

Повідомлення про голосуючі акції до позачергових загальних зборів акціонерів на 24 липня 2019 року


Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів


Особлива інформація. Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу

Спростування. Відомості про кількість голосуючих акцій та розмір статутного капіталу за результатами його збільшення або зменшення


Річний звіт за 2018 рік


Особлива iнформація. Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів

Особлива iнформація. Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

Особлива iнформація. Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних

правочинів

Особлива iнформація. Відомості про кількість голосуючих акцій та розмір статутного капіталу за результатами його збільшення або зменшення

Особлива iнформація. Відомості про зміну складу посадових осіб емітента


Повідомлення про проведення річних загальних зборів


Особлива iнформація 2019_1

Особлива iнформація 2019_2


Повідомлення про голосуючі акції до позачергових загальних зборів акціонерів на 23 лютого 2019 року Приватного акціонерного товариства “Кременчуцький завод технічного вуглецю”


Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів


Річний звіт за 2016 рік. Зі змінами


Звіт за I квартал 2017 року. Звіт оновлено Звіт за II квартал 2017 року. Звіт оновлено Звіт за III квартал 2017 року. Звіт оновлено


Річний звіт за 2017 рік


Особлива iнформація 1 Особлива iнформація 2 Особлива iнформація 3 Звіт за I квартал 2018 року


Звіт за III квартал 2017 року Звіт за II квартал 2017 року


Особлива iнформація Звіт за I квартал 2017 року


Особлива iнформація 1 Особлива iнформація 2 Особлива iнформація 3


Особлива iнформація Нерегулярна (особлива) iнформацiя


Звіт за III квартал 2016 року. Звіт за II квартал 2016 року. Звіт за I квартал 2016 року


Отчет за 2015 год


Особлива інформація І Особлива інформація ІІ


Отчет за III квартал 2015 года. Отчет за II квартал 2015 года. Отчет за I квартал 2015 года


Звіт за 2014 год


Звіт аудитора до річної фінансової звітності за 2023 рік

Річна фінансова звітність за 2023 рік


Звіт аудитора до річної фінансової звітності за 2022 рік

Річна фінансова звітність за 2022 рік


Звіт аудитора до річної фінансової звітності за 2021 рік

Річна фінансова звітність за 2021 рік

Річна фінансова звітність за 2021 рік у форматі iXBRL

Річна фінансова звітність за 2021 рік у форматі iXBRL (Кваліфікований електронний підпис на документі)


оголошення на проведення конкунсу з відбору суб’єкту аудиторської діяльності (річна фінансова звітність за 2022 рік)

оголошення на проведення конкунсу з відбору суб’єкту аудиторської діяльності (річна фінансова звітність за 2022 рік) кваліфікований електронний підпис на документі

порядок проведення конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «КЗТВ»

порядок проведення конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «КЗТВ» кваліфікований електронний піпис на документі

Річна фінансова звітність за 2020 рік

Звіт аудитора до річної фінансової звітності за 2020 рік

Річна фінансова звітність за 2020 рік у форматі iXBRL

Річна фінансова звітність за 2020 рік у форматі iXBRL (Кваліфікований електронний підпис на документі)


Річна фінансова звітність за 2019 рік

Звіт аудитора до річної фінансової звітності за 2019 рік


Принципи (Кодекс) корпоративного управління товариства