Русская версия|English version
Header

Информация эмитента

Повідомлення про голосуючі акції до позачергових загальних зборів акціонерів на 29 жовтня 2019 року


Повідомлення про голосуючі акції до позачергових загальних зборів акціонерів на 23 жовтня 2019 року

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів

Повідомлення про голосуючі акції до позачергових загальних зборів акціонерів на 11 вересня 2019 року


Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів

Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

Повідомлення про голосуючі акції до позачергових загальних зборів акціонерів на 24 липня 2019 року


Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів


Особлива інформація. Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу

Спростування. Відомості про кількість голосуючих акцій та розмір статутного капіталу за результатами його збільшення або зменшення


Річний звіт за 2018 рік


Особлива iнформація. Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів

Особлива iнформація. Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

Особлива iнформація. Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних
правочинів

Особлива iнформація. Відомості про кількість голосуючих акцій та розмір статутного капіталу за результатами його збільшення або зменшення

Особлива iнформація. Відомості про зміну складу посадових осіб емітента


Повідомлення про проведення річних загальних зборів


Особлива iнформація 2019_1

Особлива iнформація 2019_2


Повідомлення про голосуючі акції до позачергових загальних зборів акціонерів на 23 лютого 2019 року Приватного акціонерного товариства “Кременчуцький завод технічного вуглецю”


Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів


Річний звіт за 2016 рік. Зі змінами


Звіт за I квартал 2017 року. Звіт оновлено Звіт за II квартал 2017 року. Звіт оновлено Звіт за III квартал 2017 року. Звіт оновлено


Годовой отчет за 2017 год


Особлива iнформація 1 Особлива iнформація 2 Особлива iнформація 3 Отчет за I квартал 2018 года


Отчет за III квартал 2017 года Отчет за II квартал 2017 года


Особлива iнформація Звіт за I квартал 2017 года


Особлива iнформація 1 Особлива iнформація 2 Особлива iнформація 3


Особлива iнформація Нерегулярна (особлива) iнформацiя


Отчет за III квартал 2016 года. Отчет за II квартал 2016 года. Отчет за I квартал 2016 года


Отчет за 2015 год


Особлива інформація І Особлива інформація ІІ


Отчет за III квартал 2015 года. Отчет за II квартал 2015 года. Отчет за I квартал 2015 года


Отчет за 2014 год