Українська версія|English version
Header

Сертифікація

У 1998 році система менеджменту якості (СМЯ) КЗТВ сертифікована голландською фірмою TNO Certification на відповідність міжнародному стандарту ISO 9002-94. У липні 2001 року СМЯ сертифікована на відповідність міжнародному стандарту ISO 9001:2000, а у травні 2009 року СМЯ сертифікована на відповідність МС ISO 9001:2008.
З грудня 2011 року на підприємстві впроваджено систему менеджменту якості відповідно до вимог технічної специфікації ISO/TS 16949:2009. В квітні 2013 р. вперше підприємство отримало сертифікат відповідності СМЯ вимогам технічної специфікації ISO/TS 16949:2009, підтверджено сертифікат відповідності СМЯ вимогам МС ISO 9001:2008.
СЕРТИФІКАТИ

З 2014 року компанія «TUV NORD CERT» є органом із сертифікації КЗТВ.
У березні 2017 року «TUV NORD CERT» проведено ре-сертифікаційний аудит системи менеджменту якості ТОВ «КЗТВ». Підтверджено сертифікат відповідності системи менеджменту якості вимогам технічної специфікації ISO/TS 16949:2009 та виконано перехід на міжнародний стандарт ISO 9001:2015.
У лютому-березні 2018 року проведено трансферний аудит СМЯ з ISO/TS 16949:2009 на міжнародний стандарт IATF 16949:2016 та відповідний наглядовий аудит МС ISO 9001:2015.
У березні 2020 року компанією «TUV NORD CERT» проведено сертифікаційний аудит інтегрованої системи менеджменту КЗТВ на відповідність вимогам ISO 14001:2015 та ре-сертифікаційний та наглядовий аудити МС ISO 9001:2015, IATF 16969:2016.
Міжнародні стандарти пропонують застосування процесного підходу при розробці, впровадженні та підвищенні ефективності інтегрованої системи менеджменту з метою забезпечення задоволеності споживача за допомогою виконання його вимог.
Результатом впровадження та функціонування інтегрованої системи менеджменту на ТОВ «КЗТВ» стало:

Для Організації:

• покращення внутрішніх процесів з метою безперервного покращення ведення бізнесу;

• виконання вимог та очікувань співробітників, постачальників, власників, суспільства;

• покращене функціонування персоналу;

• підвищена ефективність підприємства;

• ширше охоплення сектора ринку;

• покращення іміджу та репутації.

Для Споживача:

• задоволення всіх особливих та специфічних вимог;

• стабільна якість продукції;

• стабільні поставки у визначений термін;

• конкурентна вартість технічного вуглецю;

• пріоритетність вирішення екологічних проблем;

• сертифікат ISO 14001;

• корпоративна соціальна відповідальність діяльності;

• Регламент (ЄС) №1907/2006 (REACH).

Для Суспільства:

• залучення до соціального життя міста;

• відсутність шкідливих викидів;

• інформування про діяльність підприємства;

• участь у екологічних програмах міста;

• попередження негативного антропогенного впливу на природу у процесі виробництва, споживання та утилізації продукції;

• допомога місту.

 

Для Постачальників:

• лояльне ведення бізнесу;

• своєчасна оплата;

• стабільність закупівель.

Для Державних органів:

• стабільне відрахування податків;

• виконання вимог законодавства України;

• допомога суспільству.

 

На ТОВ «КЗТВ» розроблені та успішно застосовуються сучасні інженерні методики ІСМ, відповідно до вимог впроваджених міжнародних стандартів:

• План дій на випадок виникнення непередбачених обставин;

• Перспективне планування якості технічного вуглецю (APQP). Плани керування;

• Аналіз видів та наслідків потенційних відмов (FMEA процесу);

• Статистичне управління процесами (SPC) при виробництві технічного вуглецю;

• Аналіз вимірювальних систем (MSA) при виробництві технічного вуглецю;

• Процес узгодження виробництва технічного вуглецю (PPAP);

• Ризик-орієнтований менеджмент;

• Екологічний менеджмент.

Загальне керівництво, перевірку та аналіз інтегрованої системи менеджменту на підприємстві здійснює Представник Керівництва з якості, який є відповідальним за впровадження та функціонування ІСМ відповідно до міжнародних стандартів ISO 9001:2015, IATF 16949:2016. Також на Представника Керівництва з якості покладено функції Представника з безпеки продукції.

Відповідальність за впровадження та функціонування ІСМ відповідно до міжнародного стандарту ISO 14001:2015 покладено на Представника Керівництва з екологічного менеджменту.

Керівництво підприємства призначило Представника споживача, який відповідає за облік та виконання вимог споживача, а також контролює виконання коригувальних дій.

Усі працівники ТОВ «КЗТВ» наділені повноваженнями та відповідальністю за вирішення конкретних задач, що дозволяє їм брати участь в управлінні якістю.

Виконання всіх виробничих процесів, починаючи з вхідного контролю сировини та закінчуючи відправкою готової продукції, входить до ІСМ, важливим елементом якої є сучасні методи контролю виробничих процесів та готової продукції.

Метою діяльності підприємства є постійне поліпшення процесів з метою досягнення максимального задоволення замовників, персоналу, акціонерів та суспільства.

Кожна партія технічного вуглецю контролюється за методиками ASTM та особливими вимогами споживачів.

Забезпечення однорідності якості продукції забезпечується впровадженням заходів, що розробляються, і поліпшень, які дозволяють звужувати рамки відхилень показників якості від рекомендованих нормативною документацією.

Основні статистичні методи, що використовуються підприємством для кожного процесу, визначаються в ході перспективного планування якості продукції (APQP) та включаються до плану керування.

Основні статистичні поняття, такі як варіація, управління (стабільність), можливості процесу та зайве регулювання, розуміються та використовуються на підприємстві.

Статистичні дані показників якості продукції надаються споживачеві на його вимогу.

Одним із важливих критеріїв для споживача є стабільна якість технічного вуглецю від партії до партії, а значить, його однорідність і відтворюваність. Тому на підприємстві впроваджено статистичний контроль процесу на основі вимог методики SPC.

На підприємстві визначено спеціальні характеристики технічного вуглецю, такі як «число адсорбції йоду» та «число абсорбції оливи». Ці показники якості технічного вуглецю застосовуються при розрахунках індексу придатності Рр/Ррк з метою безперервного поліпшення процесу виробництва технічного вуглецю для повного задоволення споживача якістю продукції ТОВ «КЗТВ».

На підприємстві проводиться аналіз вимірювальних систем (MSA) для контролю показників якості технічного вуглецю (спеціальні характеристики) при вхідному контролі вимірювального обладнання, в процесі проведення випробувань технічного вуглецю.

Проводиться аналіз видів та потенційних відмов (FMEA процесу). Це командна робота, дії якої спрямовані на визначення та кількісне оцінювання потенційних дефектів продукції, невідповідностей процесу виробництва, а також їх наслідків та причин з метою усунення чи зниження ймовірності виникнення відмов.

При постачанні технічного вуглецю та закупівлі матеріальних ресурсів для його виробництва, проводиться узгодження продукції з споживачами, відповідно до вимог методики PPAP.

Для процесу постійного поліпшення щомісяця підрозділами підприємства проводиться розробка поліпшень, які розглядаються та затверджуються на заводському Дні якості.

У кожному підрозділі підприємства призначено уповноважених з якості, які організовують роботу гуртків якості, доводять завдання якості до персоналу, складають плани поліпшень. Щомісяця уповноважені з якості надають звіти Представнику Керівництва з якості щодо виконання поліпшень.

На ТОВ «КЗТВ» покращення процесу виробництва сфокусовано на управлінні варіаціями та зниженні варіацій у характеристиках продукції та параметрах процесу виготовлення.